Test 3

Prel. datum är 2-5 juni 2022 – obs avvakta officielle inbjudan innan bokning

INBJUDAN

För att kunna delta måste man uppfylla följande:

1) Medlem i en svensk judoklubb som är medlem i Svenska judoförbundet.

2) Svenskt medborgare/pass

3) Judobaselicens OBS! För att kunna delta på Veteran-EM måste du ha en Judobase-licens. som är registrerad senast den 11 maj.

4) minimigraden är 1 kyu.

5) ANMÄLAN – framflyttat återkommer med datum.

JUDOBASE Veteran-licenserna gäller i fyra år. Om du är osäker på om du har en aktiv Judobase-licens eller om du behöver skaffa en licens, hör av dig till huvudkontoret via telefon 018-430 05 10 eller via mail info@judo.se

KONTAKT TILL ansvarig samordnare för svenska judoveteraner är Anders Karlsson , anders.karlsson@judo.se