Deltagande för EM och VM

  • En tävlande måste inneha en nuvarande och giltig licens av Svenska Judoförbundet  och tillhöra en Judoklubb.
  • Får inte ha representerat något landslag i en tävling på internationell högre nivå när som helst under tolvmånadersperioden före startdatumet dessa mästerskap.
  • Alla deltagare och coacher vara registrerat för denna händelse i JUDOBASE
    Denna registrering göras av Svenska judoförbundet.
  • Får delta det året man fyller 30 år och tills man fyllt 84 år ( IJF/EJU)
  • Innehar minst graden 1 Kyu.
  • Anmälan görs till veteranansvarige som sammanställer till SJF´s Kansli.
  • Startavgiften faktureras respektive förening.

 

Ålderskategorier 2018

35403858_1711566988898197_306249254312083456_n

Guldlagen 2018 –  EM Glasgow   F30 & M50

NZL team 2018 (3)

New Zeeland Team – Öppna Japanska  2018