Test 3

Vi har gjort en sammanställning av några veteranaktiviteter under våren förhoppningsvis kan detta locka några fler att delta på någon av aktiviteterna eller underlätta för planeringen.

Veteranplaneringen (PDF)

Info Veteran 2018 ver 02-19_Sida_1

INFO Veteran 2018 ver 0220_Sida_2Info Veteran 2018 ver 02-19_Sida_3

 

 


Veteranjudo

Gruppansvarig - Veteranjudo